top of page

Upřednostňujeme prodej hnědého uhlí z  Dolů Bílina a briket Rekord z Německa.

 

Současným trendem se stává balené uhlí a brikety, které naše nabídka také obsahuje.

Dále nabízíme smrkové a bukové dřevo, pelety, balené v pytlích atd.

Uhlí, brikety
Štěrky, písky

Nabídku písků a drceného kameniva ocení jak koncoví zákazníci, tak i firmy podnikající ve stavebnictví.
V tomto segmentu nabízíme i mulčovací kůru a posypovou sůl.

Tvarovky KG je systém plastového kanalizačního potrubí pro svodná potrubí pod budovami, kanalizační přípojky
a stokové sítě. 
KG je kompletní kanalizační systém s širokým výběrem prvků.

Betonové skruže, žlaby a příkopové dílce.

Tvarovky
bottom of page